Nyheter energetics programslipp

Vi har gleden av å presentere programmet for Energetics 2017.

Nyhet nsfv konferanseInnvandrere i Norge skal hjelpes  – uansett hvor i landet de bor.

Digital lering og samhandling for verdiskapingBilder fra konferansen: Digital læring og samhandling for verdiskaping.

Norsk modell gir inspirasjon til EU

NSFV sitt arbeid blir anbefales av EU-kommisjonen som "Best Practice" for flerkulturelt entreprenørskap i EU.