Norsk modell gir inspirasjon til EU

NSFV sitt arbeid blir anbefales av EU-kommisjonen som "Best Practice" for flerkulturelt entreprenørskap i EU.