Norsk senter for flerkulturell verdiskaping 2018

Senteret har hatt en sterk rolle i å bistå, gi råd og dele verktøy med disse prosjektene.

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping Stortingsrepresentanter pa besok

Besøk fra Stortingsrepresentanter hos Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV)

starte egen bedrift

Aktiviteter for innvandrere i Buskerud er startet opp.

Nicole Alda etablererprogram for flerkulturelle kvinner

Nicole Alda var en av deltakerne på etablererprogram for flerkulturelle kvinner i regi av Norsk senter for flerkulturell verdiskaping.