GoDigital!

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) søker deltakere til GoDigital! programmet.

Målet er å hjelpe bedrifter etablert av gründere med flerkulturell bakgrunn over til den digitale verden.

Post korona webinar

16. november 2020 strømmet vi seminaret "Post korona, hva nå?

Rådet i NSFV

Det nyetablerte rådet i «Norsk senter for flerkulturell verdiskaping» har valgt Sven Mollekleiv som leder. Han har tidligere bl.a. vært leder i Norges Røde Kors. Som nestleder er valgt Kari Nordheim-Larsen, bl.a. tidligere bistandsminister og fylkesmann i Telemark.

Rådet er etablert for å sikre best mulig forankring og utvikling for tiltak innen flerkulturelle entreprenørskap. Brede erfaringer er samlet blant rådets øvrige medlemmer. Der er bl.a. Kirsti Kolle Grøndahl, Knut Vollebæk, Helen Bjørnøy, Eldbjørg Løwer, Sylvia Brustad, Erling Lae, Nadir Nalbant, Christian Borch, Sigrun Vågeng og Laila Bokhari.

Last ned fullstendig pressemelding.

Liste over rådets medlemmer.

NSFV 15 år

 TAB1555
Zahra Moini, daglig leder Norsk senter for flerkulturell verdiskaping


De femten årene som har gått siden senterets åpning i november 2005 viser senterets berettigelse med sine spesialiserte oppgaver overfor innvandrere i Norge.
Da senteret ble etablert, var det blitt stadig mer synlig at man måtte få spisskompetente innvandrere i kvalifisert arbeid. Det ble startet i en erkjennelse av manglende tilbud til innvandrere som ønsket å starte egen virksomhet. Målsetningen var å flytte mange av disse fra arbeid, der de ikke fikk brukt sin utdannelse, til nyskaping innen for eksempel teknologi, helse, IT og kultur. Visjonen for senteret ”Et verdiskapende flerkulturelt Norge” er fortsatt veiviseren for oss.