Job accelerator

Et nytt og spennende program for deg som står utenfor arbeidslivet!

Mer enn noen gang trenger næringslivet kvalifisert arbeidskraft. Mange innvandrere besitter denne kompetansen, men deres ressurser blir ikke brukt.  Norsk senter for flerkulturell verdiskaping har utviklet programmet Job Accelerator for å hjelpe innvandrere å delta i arbeidslivet.  Programmet skal bidra til økt bevissthet om etnisk mangfold som en ressurs i arbeidslivet og gi deltakerne et personlig løft, motivasjon og den ekstra kompetansen som trengs for å bli bedre kvalifisert til arbeidslivet.
Job Accelerator er et samarbeid mellom Norsk senter for flerkulturell verdiskaping og IMDi, Fredrikstad kommune og Sandefjord kommune.
Vi søker deltakere til høstens Job Accelerator program. Du blir en del av et større nettverk hvor alle jobber mot det samme målet – lande drømmejobben.
Programstart 18. oktober.
Les mer om programmet her.

GoDigital!

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) søker deltakere til GoDigital! programmet.

Målet er å hjelpe bedrifter etablert av gründere med flerkulturell bakgrunn over til den digitale verden.

Post korona webinar

16. november 2020 strømmet vi seminaret "Post korona, hva nå?

Rådet i NSFV

Det nyetablerte rådet i «Norsk senter for flerkulturell verdiskaping» har valgt Sven Mollekleiv som leder. Han har tidligere bl.a. vært leder i Norges Røde Kors. Som nestleder er valgt Kari Nordheim-Larsen, bl.a. tidligere bistandsminister og fylkesmann i Telemark.

Rådet er etablert for å sikre best mulig forankring og utvikling for tiltak innen flerkulturelle entreprenørskap. Brede erfaringer er samlet blant rådets øvrige medlemmer. Der er bl.a. Kirsti Kolle Grøndahl, Knut Vollebæk, Helen Bjørnøy, Eldbjørg Løwer, Sylvia Brustad, Erling Lae, Nadir Nalbant, Christian Borch, Sigrun Vågeng og Laila Bokhari.

Last ned fullstendig pressemelding.

Liste over rådets medlemmer.