zahra og Harald 2

Bilde: Zahra Moini, daglig leder NSFV og Harald Granrud prosjektleder
 
Et samarbeid mellom Regionrådet Nord-Gudbrandsdal og Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) skal sørge for å få flere innvandrere i regionen til å starte egne bedrifter og dermed bidra til næringsutvikling i regionen.

Arbeidet er et ledd i Regionrådet for Nord-Gudbrandsdalens handlingsplan for 2016 og vedtak om å prioritere innvandrerentreprenørskap i regionen.

November 2015 ble NSFV invitert til Otta av regionrådet for å dele erfaringer fra sitt arbeid og se på mulighetene for bedre næringsutvikling i regionen gjennom bedre utnyttelse av ressurser blant innvandrere og flyktninger bosatt i regionen. Samarbeidet med NSFV er etablert og det er gjennomført møter og workshop både i Drammen og på Otta, deriblant et inspirasjonskurs  for de utvalgte innvandrerne i juni 2016.

- Regionen tar sin del av den økende innvandringen. Det er nødvendig å bidra på flere måter til at innvandrerne kommer inn på arbeidslivet, sier regionssjef Ole Aasaaren. regionrådet
 
Dette er en strategi regionrådet håper skal kunne bidra til at innflyttere blir i regionen. Det er utviklet et konkret modell og etablererprogram for utvalgte innvandrere i samarbeid med NSFV. Programmet strekker seg fra september 2016 til mai 2017 med 10 deltakere.
 
Torsdag 10.november startet deltakerne opplæringen med introduksjon til etablering. Opplæringen er den første av flere moduler i etablererprogrammet. Den 15. desember er det planlagt å holde en minimesse hvor deltakerne vil få anledning til å presentere sine ideer og snakke med deres potensielle kunder.

- Vi i NSFV ser frem til å følge dette prosjektet videre og håper å bruke erfaringene fra prosjektet til å utvikle en modell som har overføringsverdi til andre regioner i landet, sier daglig leder ved NSFV, Zahra Moini.