Konferanse Digital laering

For påmelding, klikk her. Norsk senter for flerkulturell verdiskaping, Telemark fylkeskommune og Gründerarena Jæren inviterer til nasjonal åpningskonferanse om digital læring og samhandling for verdiskaping. Konferansen arrangeres på Felix konferansesenter i Oslo 14 juni i år. Registrering er fra kl. 09.30 og konferansen avsluttes kl. 15.00.

Regjeringens mål er å oppnå verdiskaping og næringsutvikling gjennom bedre utnyttelse av ressurser blant innvandrere over hele landet. Innføring av digitale lærings- og samhandlingsarenaer for gründere og veiledere vil gi mulighet for likt tjenestetilbud og egenlæring for gründere, uansett hvor i landet de bor i. Konferansen setter fokus på digital læring og samhandling for verdiskaping blant innvandrere.

Du møter ledende politikere, ledelsen i IMDi, får vist utviklede digitale verktøy, møter brukere mm. Dette blir et møtested for å gi innspill, bli inspirert og bygge nettverk

Konferansen er gratis og arrangeres i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).