Konferanse Digital laering

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping, Telemark fylkeskommune og Gründerarena Jæren inviterer til nasjonal åpningskonferanse om digital læring og samhandling for verdiskaping. Konferansen arrangeres på Felix konferansesenter i Oslo 14 juni i år. Registrering er fra kl. 09.30 og konferansen avsluttes kl. 15.00.

Regjeringens mål er å oppnå verdiskaping og næringsutvikling gjennom bedre utnyttelse av ressurser blant innvandrere over hele landet. Innføring av digitale lærings- og samhandlingsarenaer for gründere og veiledere vil gi mulighet for likt tjenestetilbud og egenlæring for gründere, uansett hvor i landet de bor i. Konferansen setter fokus på digital læring og samhandling for verdiskaping blant innvandrere.

Du møter ledende politikere, ledelsen i IMDi, får vist utviklede digitale verktøy, møter brukere mm. Dette blir et møtested for å gi innspill, bli inspirert og bygge nettverk.

Dato: 14.06.17
Sted: Felix konferansesenter; Bryggetorget 3, Oslo
Tid: 09.30 - 15.00
Program: Se her.

Konferansen er gratis og arrangeres i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Registrering til programmet er nå avsluttet.