Nyhet nsfv konferanseInnvandrere i Norge skal hjelpes  – uansett hvor i landet de bor.

En nasjonal plattform for digitalisering av gründerarbeid ble offisielt åpnet under konferansen Digital læring og samhandling for verdiskaping i Oslo den 14. juni 2017. Med en bred deltakelse fra kommuner, fylkeskommuner, Nav og næringslivet ble arbeidet med å lære opp og veilede gründere digitalt satt i gang.

"Interessen for digitaliseringsarbeidet viser at tiden er riktig å tilby etablerertjenester på nett" sier Zahra Moini, daglig leder for Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV)." Dette gir bedre tilbud for innvandrere og flyktninger fra distriktene til kurs, ekspertise og informasjon, uansett bosted", legger hun til.
 
Konferansen ble arrangert på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) av NSFV sammen med Telemark fylkeskommune og Jæren Produktutvikling. Direktør Libe Rieber Mohn i IMDi og Stortingsrepresentant Frank Jenssen (H) åpnet konferansen. IKT-Norge satte fokus på digitalisering av offentlig sektor og viktigheten av å komme på banen digitalt. Løsninger utviklet av arrangørene ble presentert.

bilde artikkel