Norsk senter for flerkulturell verdiskaping Stortingsrepresentanter pa besok

Besøk fra Stortingsrepresentanter hos Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV)

Fra venstre: Morten Skauge, Kristin Ø. Johnsen, Heidi N. Lunde, Svetlana Nielsen, Nicole Alda, Dankert Freilem og Zahra Moini. Foto: NSFV

Stortingsrepresentanter på besøk

Torsdag 25.1 var det en gruppe stortingsrepresentanter fra arbeids- og inkluderingsutvalget til Høyre på besøk for å lære om tiltak for gründere med innvandrerbakgrunn og møte gründere. Tre av senterets gründere var tilstede og presenterte sine ideer og bedrifter. Deretter presenterte NSFV arbeidsmodellen for flerkulturell verdiskaping, samt muligheter og resultater.

NSFV arbeider for å legge bedre til rette for at gründere med flerkulturell bakgrunn skal lykkes i Norge. "Vi anser det som viktig å bidra med våre erfaring tidlig i politikkutformingsprosesser.", sier Zahra Moini, daglig leder ved sentret.

Flerkulturelt entrepenørskap

Svetlana Nielsen var en av gründere med innvandrerbakgrunn som var til stede under møte. Nielsen er godt utdannet og har jobbet flere år i oljebransjen. På grunn av nedbemanning måtte hun tenkte nytt og nå gjør Nilsen suksess som gründer av selskapet, HS Trend Scandinavia. De produserer og designer arbeidsklær for helsepersonell, hudpleiere, spaterapeuter. Klærne er væske- og smussavstøtende samtidig som de er lette og hurtigtørkende.

Svetlana Nielsen grundere med innvandrerbakgrunn

Les mer her: www.hs-trend.no

Det er mange likheter mellom flerkulturelt entreprenørskap og majoritets entreprenørskap. Likevel er det noen faktorer som gjør at den flerkulturelle entreprenøren skiller seg ut fra majoritets entreprenøren. Tall fra Statistisk sentralbyrå tyder på at selskaper etablert av innvandrere i Norge har lavere overlevelsesevne første fem leveår enn etablerte selskaper etablert generelt (SSB, 2012). Både norsk og internasjonal forskning viser også at innvandrere opplever større og flere barrierer når det kommer til etablering og utvikling av eget selskap.

Les mer her: Hva er flerkulturelt entrepenørskap?

Tilstede var:

  • Kristin Ø. Johnsen, stortingsrepresentant Buskerud, medlem av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité
  • Heidi N. Lunde, stortingsrepresentant Oslo, 2. nestleder Stortingets arbeids- og sosialkomité
  • Morten Skauge, politisk seniorrådgiver Høyres stortingsgruppe
  • Nicole Alda, gründer
  • Svetlana Nielsen, gründer
  • Vladimir Kuklin, gründer

 

flerkulturell verdiskaping januar

Stortingsrepresentanter fra arbeids- og inkluderingsutvalget til Høyre på besøk