Norsk senter for flerkulturell verdiskaping 2018

Senteret har hatt en sterk rolle i å bistå, gi råd og dele verktøy med disse prosjektene.

 

Erfaringer og resultater

Senterets rolle ble forsterket gjennom året. Vi har lykkes med å sette fagområde flerkulturell verdiskaping enda sterkere på agenda. Vi opplever nå større oppmerksomhet rundt innvandrere som gründere og bedriftseiere. Flere kommuner og regioner, samt private aktører har satt i gang prosjekter som fokuserer på å hjelpe gründere med flerkulturell bakgrunn å komme i gang med etablering. Senteret har hatt en sterk rolle i å bistå, gi råd og dele verktøy med disse prosjektene.

NSFV har samlet erfaringer, metoder og analyser som blir brukt i forbindelse med overføring av kompetanse til etablererveiledere og prosjekter i landets fylkeskommuner og kommuner.

Samle statistikk

Siden etablering, har NSFV lagt vekt på å samle statistikker og følge utvikling av deltakere i etablererprogrammene. Resultatet fra 1128 deltakere i programmene er blitt til 268 bedriftsetableringer lokalt i Østlandet, med en kvinnelige andel på 44%. Læringene fra dette arbeidet og andre del av landet danner grunnlaget for NSFVs kunnskapsbase.

samle statistikker nasjonalt

 

Fagfeltet "flerkulturelt entreprenørskap"

Fagfeltet "flerkulturelt entreprenørskap" er utviklet og videreutviklet av NSFV. Senteret har arbeidet med å sette fokus på utfordringer med flerkulturelle bedriftsetableringer og de mange mulighetene som det skaper. NSFV er i posisjon i forhold til rollen som det nasjonale kompetanse- og veiledningssenteret innenfor flerkulturelt entreprenørskap.

Les mer om flerkulturelt entreprenørskap her

 

Tilskudd til etablereropplering for innvandrere nsfv

Europeisk nivå

Fagområdet er også løftet på europeisk nivå. Blant annet EU kommisjonens «migrant entrepreneurship» program fokuserer på dette området. NSFV er valgt ut som en «best practice» modell i rapporten publisert juni 2016.

Les mer her!

Norsk modell gir inspirasjon til EU

Fysiske arenaer

NSFV har etablert fysiske arenaer for kunnskapsformidling og erfaringsdeling. Hittil har vi hatt samlinger og kurs med 24 kommuner og fylkeskommuner.

 

 Motivasjonsseminar for kvinner med innvandrerbakgrunn tynset nsfv

NSFV workshop agder

Konferanse

Energetics er blitt en viktig arena for fagfolk, kommuner og fylkeskommuner for å hente inspirasjon, læring, og bygge nettverk. Energetics er også en arena for å synliggjøre talenter med flerkulturell bakgrunn som gode rollemodeller for andre.

Les om Energetics her!

 

Energetics 2017 00

Digital plattform

Det er også etablert en digital plattform for læring og samhandling som ble lansert i 2017 under åpningskonferansen om digitalisering. En del av digitale løsningen er et fagnettverk, en arena for fagformidling, diskusjon og erfaringsdeling. Ved utgangen av 2017 var det 63 personer fra 43 kommuner registrert i nettverket.

Bilder fra konferansen: Digital læring og samhandling for verdiskaping.

Nyhet nsfv konferanse

Fagbibliotek

Senteret har bygget et eget fagbibliotek der det nyeste innen forskning, og norske og internasjonale studier legges ut. Målet er å bygge interesse og informere. Fagfeltet flerkulturell verdiskaping tar form.

Nasjonalt etablererprogram

iStart er senterets program for å løfte innvandrere som har gode ressurser, men har ikke klart å lykkes i arbeidsmarkedet i Norge. Over 50% av deltakere i denne gruppen har startet bedrifter.

Les om iStart her!

istart 2017 bedriftsetablering 03