Norsk modell gir inspirasjon til EU

NSFV sitt arbeid blir anbefales av EU-kommisjonen som "Best Practice" for flerkulturelt entreprenørskap i EU.

 Norsk senter for flerkulturell verdiskaping og deres modell med arbeid med innvandrere-gründere anbefales av EU-kommisjonen som "best practice" modell for flerkulturelt entreprenørskap i EU.

- Vi er meget tilfreds med at EU-kommisjonen ønsker vår modell og norske erfaringer for sitt videre arbeid på europeisk basis. Det er inspirerende å se at erfaringer fra Norge har overføringsverdi til andre.

Zahra Moini, daglig leder NSFV

 

Står foran store utfordringer

Europa står foran store utfordringer når det gjelder flyktningsituasjonen og innvandring. EU har satt fokus på entreprenørskap blant innvandrere som et middel for å få innvandrere i arbeid gjennom egen sysselsetting. EU-kommisjonen følger dette opp gjennom egne programmer som er i gang i flere land. Norge vurderes av EU kommisjonen som et foregangsland innen dette fagområdet og modellene til NSFV trekkes frem som gode og relevante for andre europeiske land.

Invitert til EU-kommisjonen

NSFV var invitert til EU kommisjonen for å presentere sin modell og sine suksessfaktorer sammen med blant annet FNs organisasjon for industriutvikling (UNIDO), Den europeiske næringslivsorganisasjonen (Association of European Chambers of Commerce and Industry) og University of Birmingham. NSFV la frem sitt opplegg for parlamentarikere, kommisjonæren og representanter fra embedsverket i EU. Tilstede var også representant fra Osloregionenes Europakontor som bistår senteret i forhold til EU aktiviteter.