GoDigital!

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) søker deltakere til GoDigital! programmet.

Målet er å hjelpe bedrifter etablert av gründere med flerkulturell bakgrunn over til den digitale verden.

Koronasituasjonen har påvirket norsk næringsliv og mange bedrifter sliter økonomisk. Antall konkurser øker og SSB og eksperter vurderer situasjonen som kritisk for en del bransjer og bedrifter.
Bedrifter etablert av innvandrere er ikke noe unntak. Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å hjelpe bedrifter. Det er mye informasjon som er vanskelig tilgjengelig for innvandrere. De fleste bedrifter etablert av innvandrere har utfordringer mht markedskjennskap, nettverk og regelverk.

brainstorming godigitalKoronasituasjonen utfordrer også forretningsmodellen til flere bedrifter. Spesielt de som opererer innenfor service- og handelsnæringen merker utfordringer med salg via tradisjonelle fysiske kanaler. Flere butikker og serveringssteder stenges grunnet lite kunder og omsetningsfall.

Det er viktig å være tidlig ute og hjelpe disse bedrifter å omstille seg. Målet er å stoppe flere konkurser. Målet med prosjektet er å gi kunnskap, støtte og bistand i denne prosessen. Fokus vil være bistand i forbindelse med overgang til digitale tjenestetilbud.
Målgruppe for programmet er bedrifter etablert av innvandrere i Drammen og Lier kommuner som er blitt påvirket av Covid-19 situasjonen.

GoDigital! programmet er utviklet av NSFV for å hjelpe bedrifter ut av denne situasjonen.

GoDigital! gjennomføres i samarbeid med Drammen kommune og Lier kommune.

Program oppstart september 2021.

Les mer om programmet.

Drammen logo sorttxtlier logo pos