Job accelerator

Et nytt og spennende program for deg som står utenfor arbeidslivet!

Mer enn noen gang trenger næringslivet kvalifisert arbeidskraft. Mange innvandrere besitter denne kompetansen, men deres ressurser blir ikke brukt.  Norsk senter for flerkulturell verdiskaping har utviklet programmet Job Accelerator for å hjelpe innvandrere å delta i arbeidslivet.  Programmet skal bidra til økt bevissthet om etnisk mangfold som en ressurs i arbeidslivet og gi deltakerne et personlig løft, motivasjon og den ekstra kompetansen som trengs for å bli bedre kvalifisert til arbeidslivet.
Job Accelerator er et samarbeid mellom Norsk senter for flerkulturell verdiskaping og IMDi, Fredrikstad kommune og Sandefjord kommune.
Vi søker deltakere til høstens Job Accelerator program. Du blir en del av et større nettverk hvor alle jobber mot det samme målet – lande drømmejobben.
Programstart 18. oktober.
Les mer om programmet her.