OIW gruppebilde 3 475 1

 

En engasjert gruppe deltok på en inspirasjons- og fagsamling på tirsdag denne uken som var en av mange aktiviteter på Oslo Innovation Week.

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) i samarbeid med Innovasjon Norge og Oslo International Hub arrangerte et seminar for etablererveiledere i norske kommuner. Målet med samlingen var å tilby et møtested for drøftelser, faglig påfyll og nettverk.

Seansen med NSFV dreide seg om hvordan man kan ta tak i gründerens reelle ressurser. Modellen utviklet av NSFV tar utgangspunkt i en helhetlig tenkning rundt gründeren og dens behov. Metodene gir veiledere nødvendige verktøy i arbeid med flerkulturelle etablerere.