starte egen bedrift

Aktiviteter for innvandrere i Buskerud er startet opp.

Nicole Alda etablererprogram for flerkulturelle kvinner

Nicole Alda var en av deltakerne på etablererprogram for flerkulturelle kvinner i regi av Norsk senter for flerkulturell verdiskaping.

oslo helse flerkulturell verdiskaping

Kambiz Persley kom til Norge som asylsøker for 25 år siden, og har nå startet sin egen innovative klinikk i Oslo.

istart 2017 bedriftsetablering 03

Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning gjennomførte i år iStart 2017.