Kristin Holm Jensen på Eneregtics 2018

Kristin Holm Jensen (H) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet og var i sin tale klar fra talerstolen under årets utgave av motivasjons-konferansen Energetics:
- Mangfold truer oss ikke, slo hun fast.
- Mangfold beriker oss – og det utfordrer oss av og til.

Les mer ...

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping 2018

Senteret har hatt en sterk rolle i å bistå, gi råd og dele verktøy med disse prosjektene.

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping Stortingsrepresentanter pa besok

Besøk fra Stortingsrepresentanter hos Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV)

starte egen bedrift

Aktiviteter for innvandrere i Buskerud er startet opp.