Kristin Holm Jensen (H) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Mangfold er et honnør-ord

Kristin Holm Jensen (H) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet og var i sin tale klar fra talerstolen under årets utgave av motivasjons-konferansen Energetics:
- Mangfold truer oss ikke, slo hun fast.
- Mangfold beriker oss – og det utfordrer oss av og til.

Knut Olav Åmås under Energetics 2018 på Fornebu

Fritt Ords direktør, Knut Olav Åmås, kom til motivasjons-konferansen Energetics med et kritisk skråblikk på norsk næringsliv og deres haltende vilje til å tenke mangfold.
Åmås mener den norske nettverks-kulturen rett og slett er en barriere, som stenger mange ute fra viktige arenaer.

Misgina Ghebremeskal på Energetics 2018

Han var rå på å lage cappuccino, ekstremt naiv og hadde 97 kroner på konto. Men neste år åpner Misgina Ghebremeskel sin tredje bar i Oslo.

- Jeg tenkte: Jeg har ingenting å tape, for jeg har ingenting. Og man kommer ganske langt med å tro på seg selv!

Anita Kåss inspirerer under årets Energetics-konferanse

Selve livet er den glødende drivkraften bak den banebrytende forskningen til lege, forfatter og gründer Anita Anjali Suri Kåss. Moren hennes døde av leddgikt da Anita bare var 13 år. Og det skulle komme til å motivere og inspirere henne i arbeidet mot et medisinsk gjennombrudd.

erfaringsrapport

Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning gjennomførte våren 2018 et mentorprogram sammen med Etablererkontoret Kongsbergregionen og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Programmet hadde som mål å hjelpe innvandrere som ønsker å starte bedrift, samt å gi studentene praktisk erfaring med utvikling av forretningskonsepter og forretningsplaner. Prosjektet ble gjennomført med egne midler ved senteret og var ikke en del av bevilgning fra IMDi. Rapporten inneholder erfaringer og læringer fra prosjektet.

Rapporten er tilgjengelig for medlemmer i vårt fagnettverk. Om du ønsker tilgang til rapporten kan du søke tilgang til vårt fagnettverk her

Tendai fjell Tommy Rustad nsfv

Innvandrere er en viktig ressurs for regional vekst og utvikling. I Møre og Romsdal gjør næringsapparatet og gründerhjelpen hoppid.no det lettere for innvandrere å skape sin egen arbeidsplass. Blant annet er det blitt mulig for en profesjonell danser fra Zimbabwe å etablere egen virksomhet mellom fjella i Sunndal.

energetics 2017

Fem rykende ferske bedrifts-eiere med flerkulturell baggasje presenterte seg under den nasjonale stormønstringen Energetics i Oslo. Oppfinnsom nytenking  og startups med røtter fra Nederland, Russland, Sør-Afrika, Hellas og Eritrea spirer og gror i Norge.

Distriktssenteret energetics etablererkurs nettverksbygging mentorordninger innvandrere 01

En av Norsk senter for flerkulturell verdiskapings hjelpere og samarbeidspartnere er Distriktssenteret. På Energetics-konferansen tidligere i høst drysset Distriktssenteret et knippe effektive lokale tiltak over deltakerne.

Nyhet nsfv dario

Under DNB NXT sitt arrangement i Drammen, leverte Dario velsmakende fristelser til store investorer og andre gründere.

sosial entreprenor 04

NSFV er hver måned ute ser på ulike flerkulturelle prosjekter i Norge. Nå har vi pratet med Kimen sosial entreprenør i Møre og Romsdal.