kronikk Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

 Aftenposten presenterte en omfattende reportasje i A-magasinet 11. august, med overskriften "De overkvalifiserte". Tenger vi innvandreres kompetanse?

 

"Vi trenger innvandreres kompetanse" er tittelen på regjeringens handlingsplan 2013-2016, der dette sitatet er hentet: "Alle som bor i Norge, skal ha muligheter til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Arbeid er nøkkelen til økonomisk selvstendighet, samfunnsdeltakelse og likestilling.".

Kronik: Zahra Moini, Daglig leder, Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Aftenposten presenterte en omfattende reportasje i A-magasinet 11. august, med overskriften "De overkvalifiserte". I denne reportasjen profileres flere ressurssterke innvandrer som ikke får brukt sin medbragt kompetanse, og de må slå seg til ro med tilgjengelige jobber som de er overkvalifisert til.

Utfordringen med å ta i bruk innvandreres medbragt kompetanse og erfaring er dessverre ikke en nyhet. For noen år siden satt SSB fokus på det samme med overskriften "Leger på lager" (Samfunnsspeilet, 2008/3). Der bekrefter SSB at "overkvalifisering rammer innvandrere i større grad enn gjennomsnittsnordmannen, også innvandrere som har sin utdanning fra Norge." Årsaker til overkvalifisering blant innvandrere kan være mangt. Det er gjort en mengde forskning og analyser på dette både i Norge og i utlandet som tyder på blant annet følgende faktorer: lang prosess for å få godkjent medbragt kompetanse, diskriminering i ansettelsesprosess, språkutfordringer, kulturelle barrierer osv.

Hva opplever vi i vårt arbeid med flerkulturelle ressurser?

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping jobber hver dag med flerkulturelle gründere og vi opplever mange med drømmer og ambisjoner om å lykkes i et nytt land. Vi opplever ressurssterke personer som ønsker å gjøre en innsats og være en del av storsamfunnet. Vi opplever frustrasjoner og redsel for å stå utenfor arbeidsmarkedet - å bli avhengig av sosialhjelp for å kunne leve og overleve.

Vi opplever også en sterk vilje å realisere drømmer og vilje til å lykkes. Ikke bare på egne vegne, men også for familien, vennenettverket, og unge generasjonen som kommer etter.

For mange er selvsysselsetting og etablering av egen bedrift er en utvei. Innvandrere flest har gode gründeregenskaper: hardt arbeid, risikovilje, innovativ tenking og evne til å se samfunnet i nytt lys.Mange kommer også fra kulturer der det er tradisjoner for selvsysselsetting.

Gjennom vårt arbeid har vi sett mange gode og innovative ideer bli til en virkelighet. Det å være egen bedriftseier gir stolthet og god selvfølelse. Det er da man kommer i en positiv retning. Man får utvidet nettverk, oppnår respekt og blir akseptert. Det er også en viktig faktor for å bli bedre integrert i samfunnet. Flerkulturelle bedrifter og flerkulturell verdiskaping skaper verdier på flere nivåer:

 

  • Nye bedrifter medfører økonomisk vekst og sysselsetting i seg selv

  • Minske arbeidsledighet både i form av selvansettelse og at bedriftene skaper nye arbeidsplasser

  • Øke handelen mellom Norge og utlandet • Introdusere nye produkter og innovasjon

  • Oppblomstring i stagnerte industrier eller bygder

  • Adressere ny behov og markeder

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping har jobbet med etablerervirksomhet for innvandrere i flere år. Over 1100 personer fra 110 nasjoner har deltatt i aktivitetene i regi av senteret og det er etablert 240 bedrifter. Aftenposten argumenterer i sin lederartikkel lørdag 12. august at "Norge må utnytte innvandreres kompetanse". Det er vi enige i.

Tradisjonelt, har det vært mer fokus på negative sider av mangfoldige Norge. Hva om vi ser våre nye landsmenn som en "mulighet" og ikke et "problem". Vi klarer å berømme og akseptere flerkulturelle idrettsutøvere og kunstnere som setter Norge på verdenstoppen. Nå er det tid for å gi rom til flerkulturelle talenter som kan hjelpe Norge i å klatre opp på "innovasjonspallen", sånn at Norge kan lykkes med endring og omstilling.

Velkommen til verdiskaping gjennom mangfold!