sosial entreprenor 04

NSFV er hver måned ute ser på ulike flerkulturelle prosjekter i Norge. Nå har vi pratet med Kimen sosial entreprenør i Møre og Romsdal.

Drivhuset på Folkestad

Kimen sosial entreprenør med Espen J. Kolbræk i front, har det siste året jobbet med å blåse liv i et 500 kvadratmeter stort drivhus på Folkestad for å skape en kvalifiseringsarena for fastboende flyktninger i Volda i tett samarbeidet med EntreprenørskapsLab i Volda.

I drivhuset er deltakeren for å få verdifull arbeidspraksis og en unik språkpraksis. Drivhuset er kjernen i en lang arbeidsprosess, og godt tverrfaglig samarbeid, sier Espen. En langsiktig plan for drivhuset var klar før de startet prosjektet, og Espen har selv vært med å håndplukke deltakeren til drivhuset. Espen er en engasjert sjel med et sterkt fokus på at alle i et lokalsamfunn har et ansvar for de som bor der. Espen er selv en sosial entreprenør, noe som betyr at han setter sosiale prinsipper fremfor tradisjonelle bedrifts- eller samfunnsøkonomiske prinsipper.

sosial entreprenor
Bildetekst: I det store drivhuset på Folkestad vokser det fort. Drivhuset har fokus på kvalitet og er blitt en god plass for opplæring.

Deltakelse i lokalsamfunnet

Gjennom drivhuset skal deltakerne bli klar til å stå på egne ben ved å være med på alt fra dyrking, høsting og ikke minst selge planter og grønnsaker i en pop-up butikk i sentrum. I selve Pop-up butikken får deltakeren erfaring med økonomi, vasking og salg. Espen understreker betydningen av et sluttprodukt som skal selges, for det er da flyktningene kommer i kontakt med de lokale, samt at de får vist at de kan jobbe og delta i lokalsamfunnet på en konstruktiv og sosial måte. I et kunnskapssamfunn som i Norge, og spesielt i Volda er det svært få stillinger som er aktuelle for flyktninger med liten, eller ingen skolebakgrunn. I Kimen ønsker vi å møte den enkelte med sin realkompetanse, slik at kandidatene våre opplever mestring fra dag én, og dermed bli motivert for videre læring, fortsetter han.

Hva har vært deres styrker:

Kimen sosial entreprenør ble startet av tre personer fra ulike sektorer; privat, offentlig og frivillig. Prosjektet har således blitt initiert, og dermed legitimert fra svært ulike aktører. Vi har videre jobbet mye tverrsektorielt, for å bygge ned silo-tenkning”. Dersom alle bidrar med litt, og endrer sin strategi ørlite grann, kan mye godt komme ut av det. God prosesstyring og det å klare å mobilisere lokalsamfunnet er en av våre styrker. De fleste er redd for forpliktelse, og redd for å gå utenfor komfortsonen sin. En må tørre å feile og ha samarbeidspartnere med velvilje. Det har vi hatt!

Hva praktiske tiltak har dere gjort for å gjennomføre dette?

Vi har jobbet ut fra Penta Helix modellen, og hatt personlige møter med ulike sektorer for å få dette til. Vi har jobbet tett med Volda kommune, videregående skole, privat næringsliv og Høyskolen. I tillegg har vi fått låne et nedlagt drivhus i Folkestad, mot at vi vedlikeholder og hjelper til med anlegget forøvrig. Nøkkelfaktoren er at vi har kommunisert bredt og spilt med åpne kort hele veien. På den måten har vi fått med oss viktige aktører fra Kommune, Fylkeskommune, IMDi, Fylkesmannen og ikke minst NAV.

Hva tips har du til andre?

Man må være engasjert, og tro på sin egen idé. Kommuniser bredt, del gjerne tanker og inviter andre aktører inn i prosjektet. Ikke planlegg ting ”i hjel” for at alt skal være perfekt før man starter. Det går uansett ikke helt som man planlegger. Våg å feile, det er ingen skam om prosjektet ikke lykkes. Da har man likevel fått verdifull erfaring. Dersom en ønsker å bidra til en ønsket samfunnsutvikling med sitt prosjekt, er ikke ens eget eierskap det viktigste. Da må man tørre å dele, og gi til aktører som ønsker å bidra. Samarbeid er avgjørende, samt å finne mening og glede med det en holder på med.

Vi ønsker Kimen sosial entreprenør lykke til videre!

Kimen sosial entreprenor