Distriktssenteret energetics etablererkurs nettverksbygging mentorordninger innvandrere 01

En av Norsk senter for flerkulturell verdiskapings hjelpere og samarbeidspartnere er Distriktssenteret. På Energetics-konferansen tidligere i høst drysset Distriktssenteret et knippe effektive lokale tiltak over deltakerne.

 - Personlige kontakter og nettverk er avgjørende - enten du skal bli arbeidstaker eller arbeidsskaper, sa seniorrådgiver Torbjørn Wekre på konferansen.

Han representerer Distriktssenteret i Nord-Trøndelag, og sammen med sin kollega Marianne Solbakken serverte han eksempler på vellykkete lokale tiltak fra forskjellige steder i Norge

Slik bygges kunnskap

Distriktssenteret, som har baser i Sogndal, på Steinkjer og i Sandnessjøen, er en offentlig virksomhet som jobber for å styrke kommunenes og regionenes evne til å utvikle attraktive og vekstkrftige lokalsamfunn. Næringsvekst og folk i arbeid er viktige pillarer i arbeidet.

Distriktssenteret energetics etablererkurs nettverksbygging mentorordninger innvandrere
Marianne Solbakken fra Distriktssenteret under Parallell sesjon I under Energetics 2017.

 

Kommunal og regional innsats gir resultater.

 Distriktssenteret kobler forksning med praktiske erfaringer, og erfatingene fra det lokale utviklingsarbeidet samles i en prosjektdatabase. Der arrangerer også etablererkurs, nettverksbygging og mentorordninger for innvandrere med gründerdrømmer flere steder.

- Innvandrere er en viktig ressurs for regional vekst og utvikling, skriver senteret på sine nettsider. Ett eksempel på vellykket lokal bistand er Møre og Romsdal, der er gründersatsingen "hoppid.no" en ubetinget suksess.

Hoppid.no bygger kunnskap

Mange innvandrere, både arbeidsinnvandrere og flyktninger, har utdanning og kompetanse de ikke får brukt når de bosetter seg i Norg.Mange har problemer med å få seg jobb, eller de blir nødt til å ta en jobb de er overkvalifiserte for. Det kan være vanskelig for denne gruppen å finne sin plass i arbeidslivet, og for noen er løsningen å skape sin egen arbeidsplass. Dét får de hjelp til gjennom "hoppid.no".

Hoppid energetics etablererkurs nettverksbygging mentorordninger innvandrere
May Britt Roald, rådgiver og kontaktperson for Hoppid.no deler sine erfaringer under Energetics 2017.
 

Distriktssenteret opplever at stadig flere innvandrere søker råd om hvordan de kan starte egen bedrift, og de ser at innvandrere gjennomgående har lite kjennskap til regelverk, forretningskultur og marked.

De mangler dessuten nettverk, kapital og kunnskap om hvor de kan gå for å få hjelp, utfordringer som også norske gründere møter. "Hoppid.no" gir veiledning og bygger kunnskap.

50 rådgivere i 36 kommuner i Møre og Romsdal er drillet til å veilede gründere med innvandrerbakgrunn. Det arrangeres også etablererkurs tilpasset innvandrere. Målet er flere levedyktige bedriftetableringer, og IMDI er med som støttespiller.

Den personlige oppfølgingen skal bidra til at flekulturelle gründere kjenner seg tryggere når de starter opp for seg selv.

Gode gründergrep

Fra "hoppid.no" henter vi noen gode lokale tiltak:

  1. Tydelig førstelinje, med lav terskel for å spørre om hjelp.
  2. Samarbeid - rådgiverne deler kompetanse og skaper felles møteplasser for gründere på tvers av kommunegrensene.
  3. Kompetanse - god opplæring gjør rådgiverne bedre i stand til å møte og håndtere utfordringene som gründere med innvandrerbakgrunn har.
  4. Etablereropplæring - kurs for innvandrere bidrar til at gründerne tar mer kunnskapsbaserte og kvalifiserte valg når de etablerer bedrifter.
  5. Nettverk - gründerfrokoster, seminar, festivaler og kurs gir en unik mulighet for god integrering. På den måten kan gründere med innvandrerbakgrunn bygge viktige og nyttige nettverk.
  6. Det lille ekstra. Gründere kan søke spesielle "hoppid.no"-midler for blant annet å undersøke markedet og kundegrunnlaget før bedriftsetableringen.
  7. Mentorordning - et viktig punkt er ikke å slippe gründerne etter at bedriften er startet, men være støttespillere også etter hoppet, blant annet gjennom en mentorordning.

 

Tekst: Gro Ellingsgard