Tendai fjell Tommy Rustad nsfv

Innvandrere er en viktig ressurs for regional vekst og utvikling. I Møre og Romsdal gjør næringsapparatet og gründerhjelpen hoppid.no det lettere for innvandrere å skape sin egen arbeidsplass. Blant annet er det blitt mulig for en profesjonell danser fra Zimbabwe å etablere egen virksomhet mellom fjella i Sunndal.

 Kilde: distriktssenteret.no

 

Tugushan-og-Jorgen-768x512.jpg

Tugushan Alp, salatgründer og Jørn Heggertveit, hoppid.no-kontakt tilsatt i Protomore Kunnskapspark AS. Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommune.

De siste årene har det lokale og regionale næringsapparatet i Møre og Romsdal – hoppid.no – opplevd at stadig flere innvandrere søker råd om hvordan de kan starte bedrift. Selv om det er forskjeller innad i gruppa, har innvandrere gjennomgående lite kjennskap til regelverk, forretningskultur og marked. De mangler gjerne nettverk og kapital i tillegg til kunnskap om hvor de kan gå for å få hjelp.

Disse utfordringene er på mange måter de samme som norske gründere møter, men innvandrere møter dem med forsterket kraft uten norsk kultur og språk under huden. hoppid.no har tatt tak i disse utfordringene og satt i gang et prosjekt for å gi bedre veiledning til innvandrere som ønsker å starte bedrift.

– Møre og Romsdal er avhengig av innvandrere for å øke og opprettholde verdiskapingen og vekst i folketallet. Vi må sørge for at folk kommer til fylket og at de blir. Derfor er arbeidet med integrering en viktig prioritering i fylkesplanen. En viktig nøkkel er nok arbeidsplasser. Vi må legge til rette for at flere innvandrere skal kunne starte sin egen bedrift, sier fylkesrådmann i Møre og Romsdal Ottar Brage Guttelvik.

Til sammen har hoppid.no 50 rådgivere fordelt på 30 kontorer i alle 36 kommuner i Møre og Romsdal. Rådgiverne, også kalt hoppid-kontaker, er finansiert av kommunene og som regel ansatt i næringsselskaper, næringshager eller inkubatorer.

hoppid.no har angrepet utfordringene innvandrerne møter fra to kanter.

For det første skal hoppid.no-kontaktene i kommunene få opplæring i å veilede gründere med innvandrerbakgrunn. For det andre skal hoppid.no utvikle og gjennomføre et tilpasset etablererkurs for innvandrere.

Opplæring av veiledere

Gjennom en workshop lærer hoppid.no-kontaktene om personlige relasjoner, kommunikasjon og kulturforskjeller. Veilederne lærer å bygge relasjon og tillit til den som veiledes, og skape forståelse for hverandres kultur, både i hverdagen og på jobb. Hvordan kan de hente frem ressurser og talent i gründeren og styrke selvtilliten. Et mål for veiledningen er at gründerne får bruke sine erfaringer og utdanning fra hjemlandet, enten de ønsker å starte et gatekjøkken eller en teknologibedrift. Da øker sjansene for å lykkes. Workshopen ser også på forretningsfaglig veiledning og gode verktøy.

Tilpasset kurspakke for innvandrere

Kurspakken ‘Starte bedrift i Norge’ består av fem moduler med tema som oppstart, forretningsmodell, skatt/moms, norske regler og lover og forretningsskikk. Serien bygger på hoppid.nos basiskurs i kombinasjon med Skatteetatens kurs for skatt og moms. Den siste modulen er basert på et kurs utviklet av Jæren gründerarena. Veilederen bruker i tillegg lokale og regionale eksempler for at deltakerne skal bli kjent med næringslivet i fylket.

Kurset legger til rette for at deltakerne skal bli kjent med og knytte varige kontakter med hverandre, lokalt næringsliv og andre innvandrere som har startet bedrift.

Kontaktinformasjon

May Britt Roald
Rådgiver, Møre og Romsdal fylkeskommune
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
+47 466 96 382
+47 71 28 03 47

De to hovedgrepene i satsingen knyttes sammen når kursdeltakerne får veiledning av en hoppid.no-kontakt som har fått opplæring i å veilede gründere med innvandrerbakgrunn.

– Kurset og den personlige oppfølgingen skal bidra til at flerkulturelle gründere kjenner seg tryggere når de starter bedrift. Rådgiverne får styrket sin kompetanse til å møte og veilede dem videre. For oss er det viktig å gi innvandrere en mulighet til å bruke sine egne ressurser og finne seg til rette i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. Det er god integrering og god regional utvikling, sier May-Britt Roald, hoppid.nos prosjektleder i fylkeskommunen.

Målet for satsingen er flere levedyktige bedriftsetableringer i Møre og Romsdal. IMDi har gitt støtte til satsingen.

Gode grep fra hoppid.no

  • En tydelig førstelinjetjeneste. gründerhjelpen er et naturlig startpunkt for den som skal etablere bedrift. Lav terskel for å spørre om hjelp i lokalsamfunnet.
  • Samarbeid mellom hoppid.no-kontor. 50 rådgivere samarbeider om prosjekt, deler kompetanse og skaper felles møteplasser for gründere på tvers av kommunegrenser.
  • Øke kompetansen til rådgiverne. Opplæring av rådgivere gjør dem bedre til å håndtere og møte utfordringene som gründere med innvandrerbakgrunn har. Alle rådgivere har gjennomført kurs i etablererveiledning (sertifisering) utviklet av hoppid.no og samarbeidspartnere. I tillegg har de fått opplæring i veiledning av gründere med innvandrerbakgrunn, i samarbeid med Senter for flerkulturell verdiskaping.
  • Øke innsatsen i etablereropplæringen. Etablererkurs for innvandrere bidrar til at gründerne tar mer kunnskapsbaserte og kvalifiserte valg når de etablerer bedrift.
  • Nettverk. Ved å tilby og legge til rette for møteplasser, som gründerfrokoster, seminar, festivaler og kurs, har vi en unik mulighet til å drive god integrering. Det hjelper gründere med innvandrerbakgrunn å bygge nettverk.
  • hoppid.no-midler. Gründere kan søke om midler til å undersøke markedet og kundegrunnlaget for sin forretningside. I tillegg får de personlig veiledning av en hoppid.no-kontakt.
  • Gründermobilisering. hoppid.no i kommunene kan søke om penger til møteplasser og aktiviteter for gründere. Midlene har ført til flere gründerarrangement, kompetansedeling og økt kjennskap til hoppid.no.
  • Entreprenørskap i introduksjonsprogrammet. Møre og Romsdal fylkeskommunen har gitt støtte til å utvikle en lærerveiledning til UEs (Ungt Entreprenørskaps) program i grunnskolen. Hensikten er å kunne drive entreprenørskapsopplæring i introduksjonsprogrammet i kommunene. Fylkeskommunen har også støttet lokale prosjekt for etablererveiledning, som ‘entreprenørskapslab’ i Sunndal og Volda og Virvelvind i Halsa.Fakta om hoppid.no

Fra Harare til Sunndal

Støtte fra hoppid.no har gjort det mulig for Tendai Malvine Makurumbandi, en profesjonell danser fra Zimbabwe, å etablere egen virksomhet mellom fjella i Sunndal.

– Jeg har mange baller i lufta. Prosjektene henger sammen. Det å se muligheter har jeg fått hjelp til av hoppid.no. Det gjelder å tørre å la ting vokse, sier Tendai.

Den profesjonelle danseren har arrangert to internasjonale dansefestivaler og etablert et eget produksjonsselskap i ei bygd med 7000 innbyggere. Han får stadig spørsmål om det er realistisk, så langt fra byene? Tendai svarer umiddelbart nei.

– Men det er her gode støtteordninger, veiledning og kurs kommer inn i bildet. Når du møter mennesker som tar ideene dine på alvor, stiller konstruktive, kritiske spørsmål og samtidig bidrar med det nettverket du trenger for å knytte kontakter, da er det faktisk ikke utenkelig å få til en internasjonal dansefestival mellom høye fjell.

Tendai har siden 2013 mottatt nyttig støtte fra hoppid.no. I dag deltar han i ordninga Kulturmentor for kreativ næring, som inkluderer kurset Bygg Bedrift og tildeling av mentor for et år framover. Tendai ser fram mot å få egen mentor, som han håper skal utvikle både han og bedriften framover.

Nå holder han på å gå fra et enkeltpersonforetak til å etablere AS. Navnet på det nye selskapet blir Dance Link. Det skal koordinere arbeidet med produksjon og koreografi av forestillinger, festivalarbeid og salg/markedsføring. Ved å koordinere drift og utvikling i ett selskap, ønsker Tendai å leve av dansen. Som ledd i å utvikle lønnsom drift, har Tendai satt sammen et profesjonelt styre. Målet er å bli flere ansatte.

Tendai-fjell-Tommy-Rustad.jpg

Tendai. Foto: Tommy Rustad. Montasje: Sunndal Næringsselskap.

 

Å skape på bygda – rådgivning betyr mest

Han snakker varmt om hoppid.no, samtidig kaller han det for en hodepine.

– Det er de som gjør at drømmer tar form. Samtidig stiller de kritiske spørsmål du må besvare. Det at du hele tiden skal finne løsninger selv gjør at du vokser, sier Tendai.

Rådgivningen og oppgavene han fikk ved hoppid.no-kontoret ga prosjektene hans en plattform. Nå sitter Tendai på sponset kontorplass, i et areal som ble realisert via fylkeskommunen sine midler til integreringstiltak, og i samme bygg som veilederen sin.

Foruten rådgivning og kurs har Tendai fått økonomisk støtte til prosjektene sine. Han kaller det en uslåelig kombinasjon. Å oppleve at noen har tro på han har gjort at han føler en stor lojalitet til plassen han bor på.

For Tendai er det uansett rådgivningen som har betydd aller mest.

– Det at det finnes hjelp å få er spesielt for oss som er ny i landet. Vi kjenner ikke til tilskuddsordninger, regelverk og kultur. Vi mangler det nødvendige nettverket. Alt dette har jeg funnet bak døra med hoppid.no-skiltet.

Nye mennesker, nye muligheter

Tendai mener at mange kan bli enda flinkere til å se innvandrere som en ressurs. Her får han støtte fra ordfører i Sunndal, Ståle Refstie:

– Jeg er veldig imponert over det Tendai har fått til. Å få til en dansefestival med profesjonelle dansere fra 10 land er enormt på et så lite sted. Tendai er en kjemperessurs for Sunndal, og arbeidet han gjør er til stor inspirasjon. Vi trenger folk som skaper muligheter og engasjement i bygda, sier Refstie.

Tendai tenker ikke lenger at han er ny i Sunndal. Nå hilser han på folk på butikken. Han stikker innom kultursjefen og hoppid.no-kontoret.

– Barna mine skal vokse opp her, det hadde jeg aldri sett for meg, men det kjennes godt. Dette er vårt hjem nå.