erfaringsrapport

Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning gjennomførte våren 2018 et mentorprogram sammen med Etablererkontoret Kongsbergregionen og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Programmet hadde som mål å hjelpe innvandrere som ønsker å starte bedrift, samt å gi studentene praktisk erfaring med utvikling av forretningskonsepter og forretningsplaner. Prosjektet ble gjennomført med egne midler ved senteret og var ikke en del av bevilgning fra IMDi. Rapporten inneholder erfaringer og læringer fra prosjektet.

Rapporten er tilgjengelig for medlemmer i vårt fagnettverk. Om du ønsker tilgang til rapporten kan du søke tilgang til vårt fagnettverk her