Knut Olav Åmås under Energetics 2018 på Fornebu

Fritt Ords direktør, Knut Olav Åmås, kom til motivasjons-konferansen Energetics med et kritisk skråblikk på norsk næringsliv og deres haltende vilje til å tenke mangfold.
Åmås mener den norske nettverks-kulturen rett og slett er en barriere, som stenger mange ute fra viktige arenaer.

- Nettverkenes betydning er så ekstremt sterk i dette landet: Kjennskap. Vennskap Anbefalinger. Det gjør det veldig vanskelig for veldig mange, sa Åmås i et hastig intervju før den travelt opptatte samfunnsdebattanten hastet videre til Gardermoen.
Han minner oss om korrupsjonsjegeren Eva Joly, som en gang har sagt at den mest utstrakte form for korrupsjon i Norge nettopp er av dette kvalitative slaget: Vennetjenester og nepotisme (favorisering eller særfordel).

Det nye Norge

Åmås valgte å snakke om norsk næringsliv generelt. Det ble en smak av det han selv humoristisk karakteriserte som et depresjonsforedrag – mer enn et motivasjonsforedrag.
- For dere må faktisk tåle noen minutter om problemene, barrierene og hindringene som finnes for dyktige mennesker, sa han.
Ett av temaene som etter hans mening står sentralt i dag og vil gjøre det i tiden fremover, er religionens plass i samfunnslivet. Åmås utdypet temaet slik:
- Hvis vi skal kunne leve sammen i et flerkulturelt samfunn, kan vi ikke ta hensyn til en enorm mengde tabuer og forbud, enten de er forankret i religion eller kultur.

- I stedet må vi tilpasse oss hverandre – og religionen må vike om nødvendig.

Ett land – forskjellige virkeligheter

- Hva vil det egentlig si å være norsk i dag, spurte direktøren og svarte selv fra talerstolen:
- Norge er ett land, men det finnes veldig mange forskjellige virkeligheter her. Det er sosiale ulikheter, geografiske forskjeller, mentale, etniske og religiøse differanser.
Åmås mener Norge er et ytterst mangfoldig land, men som strever med å erkjenne det. Han hentet kongelig hjelp i fortsettelsen:
- Alt for Norge er kong Haralds motto. Men blir vi i stedet «altfor Norge» - i betydningen selvopptatt? undret han.
- Det er fortsatt tidvis vanskelig å bli norsk hvis du ser litt annerledes ut, har innvandret hit og/eller har foreldre som er født et annet sted. Selv etter flere tiår i landet vil du få spørsmål om «hvor du egentlig kommer fra»?

Tenke mer på mangfold

- Å nyskape krever å tenke mer på mangfold – også i Næringslivet. For i dag er det krevende å komme utenfra og bli en del av fellesskapet i Norge, sa Åmås.Knut Olav Åmås under energetics2018

- Det kreves «tykk identitet». Man må mestre veldig mye for å bli regnet som norsk: Grunnleggende samfunnsverdier, kulturelle og sosiale koder, mat, klær, språk, humor, adferd på arbeidsplassen – og ikke minst delta i dugnader der man bor…

Men kravet om «tykk identitet» og at det meste av livserfaringen din skal være fra Norge, gir seg også andre utslag. Åmås ga forsamlingen noen ganske ferske eksempler:

1. En ung skuespiller med utdanning og erfaring fra Storbritannia som sliter tungt med å få oppdrag i Norge fordi hun ikke har gått den vanlige veien – det vil si skuespillerutdanningen på Kunsthøgskolen i Oslo.
2. En journalist med god utdanning fra USA og erfaring fra amerikanske medier – som ikke en gang får et vikariat i en norsk avis.
3. En ung, dyktig statsviter med flere år i Tyskland bak seg opplever at han ikke blir innkalt til et eneste intervju i et norsk departement.

Innenfor - utenfor

Tre tilfeldige eksempler, kanskje. Men hva forteller det om Norge?
Jo, enten vi liker det eller ikke: Norge består nok av et innenfor og et Norge utenfor.
- Norge er ikke ett land, sa Knut Olav Åmås.
- Det er minst to. Enten er man innenfor. Eller så er man utenfor. Og hva du ser, kommer an på hvor du ser det fra!

- Først ved å gjøre overgangene mellom utenfor og innenfor smidigere, kan vi lykkes i å gjøre mer av arbeids- og samfunnslivet litt mindre forutsigbart – og først da blir Norge et mer mangfoldig og spennende sted å tenke, skape og leve.