Kristin Holm Jensen (H) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Mangfold er et honnør-ord

Kristin Holm Jensen (H) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet og var i sin tale klar fra talerstolen under årets utgave av motivasjons-konferansen Energetics:
- Mangfold truer oss ikke, slo hun fast.
- Mangfold beriker oss – og det utfordrer oss av og til.

- Mangfold er en sterk kraft både for innovasjon og for utvikling. Det skaper vekst og verdier i samfunnet, presiserte statssekretæren, som velger å ta seg tid til Energetics av flere gode grunner.
- Det er ofte mye problemfokus rundt mangfoldet, men nettopp mangfoldet gir oss så mange nye muligheter, sier hun i et intervju etter sitt foredrag på Energetics.

- Entreprenørskap og mangfold er viktig for Norge. Og dette er en flott konferanse, en bra arena for å fremme nettopp mangfoldet. Departementet ønsker å støtte arrangøren, Norsk senter for flerkulturell verdiskaping, i deres arbeide

Grunnleggende for samfunnet


Kristin Holm Jensen mener mangfold absolutt er et honnør-ord. Og i ordet legger hun friheten til å tro, ytre, mene og si det vi vil.
- Dette er helt grunnleggende for samfunnet vårt, understreker hun.

- Men hvorfor mener du en flerkulturell bakgrunn er viktig for Norge?
- Det gir ballast. Mange med flerkulturell bakgrunn snakker flere språk og har sterk og variert kulturkompetanse. Det gir innsikt, det gir fleksibilitet og det gir et ulikt og unikt ståsted. Alt sammen tilfører vår virkelighet noe nyttig og viktig, sier Kristin Holm Jensen.

Vi trenger de som har trang til å skape

I arbeidet med det mye omtalte «grønne skiftet» mener statssekretæren at entreprenørskap spiller en sentral rolle.
- Å tenke og skape nytt; nye arbeidsplasser, nye virksomheter, nye løsninger, blir enda viktigere i fremtiden. Og for å fremme og legge bedre til rette for entreprenørskap ønsker regjeringen både forenkling, spesielt når det gjelder papirarbeidet, og at entreprenørene skal få beholde mer av de inntektene de skaper, sa Jensen.
Hun forsikret forsamlingen om at regjeringen heier fram nytenkning og arbeider målrettet for at det skal bli lettere for innvandrere å være etablerere i Norge.Kristin Holm Jensen på Energetics 2018

Handlingsplan mot etnisk diskriminering

- Det er diskriminering i det norske arbeidslivet, erkjente Kristin Holm Jensen og pekte spesielt på vanskelighetene mange med «unorske» navn har på flere arenaer i samfunnet.
- Disse barrierene må vi bygge ned, sa hun og varslet en kommende handlingsplan mot etnisk diskriminering.

- I dagens globale verden er det jo en fordel, et fortrinn og en viktig kompetanse nettopp å ha forutsetning for å forstå det globale, sa hun og minnet om at staten må gå foran som et godt eksempel – blant annet gjennom en mangfoldig rekrutterings-strategi.
- Det er viktig for oss å gjøre mer for at verdien mangfold blir brukt og kommer til nytte!