kronikk Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

 Aftenposten presenterte en omfattende reportasje i A-magasinet 11. august, med overskriften "De overkvalifiserte". Tenger vi innvandreres kompetanse?

Her kommer vi til å publisere fagrelatert materiale for de som ønsker å holde seg oppdatert på området.