sosial entreprenor 04

NSFV er hver måned ute ser på ulike flerkulturelle prosjekter i Norge. Nå har vi pratet med Kimen sosial entreprenør i Møre og Romsdal.

  kronikk Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

 Aftenposten presenterte en omfattende reportasje i A-magasinet 11. august, med overskriften "De overkvalifiserte". Tenger vi innvandreres kompetanse?

Her kommer vi til å publisere fagrelatert materiale for de som ønsker å holde seg oppdatert på området.