Statistisk sentralbyrå

SSBs siste nummer av samfunnsspeilet i 2016 var av tema flyktninger i Norge. Her kan det blant annet leses om mottak, integrering, arbeid, utdanning og valgdeltakelse.

Les mer