Statistisk sentralbyrå

Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Den største økningen var blant innvandere fra Syria. Polakker er fortsatt den største innvandrergruppen med over 92 000 personer.

Les mer