Statistikken over innvandringsgrunn viser hvor mange ikke-nordiske innvandrere som har kommet til Norge. Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste. Klikk på linken for å se grafisk fremstilling.

https://public.tableau.com/views/vis-innvandrere-etter-innvandringsgrunn_15589537489320/Innvandringerialtsiden1990?%3Aembed=y&%3Adisplay_count=yes&publish=yes&%3Aorigin=viz_share_link&%3AshowVizHome=no

Publisert av SSB 4 juni 2019