For å forstå integrering, må en se på innvandreres integreringskapasitet, og økonomiske, politiske, sosiale og opplevde sider ved integreringen. Det framgår av en ny rapport Proba samfunnsanalyse har levert til IMDi.

https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2019/indikator-for-integrering/

Utgitt: 1. april 2019