Arbeidet knyttet til sysselsetting av innvandrere går på tvers av ulike sektorer og beslutningsnivåer. I denne rapporten fra NIBR understrekes derfor behovet for samhandling og en tydeligere strategisk retning i dette arbeidet på regionalt nivå.

https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2015/sysselsetting-av-innvandrere-regionale-muligheter-og-barrierer-for-inkludering/

Utgitt: 11. februar 2016