Norge trenger en nasjonal handlingsplan for mer entreprenørskap blant innvandrere, fastslår Nordlandsforskning i rapporten “Finansieringsordninger for innvandreretablerere - Identifisering og utvikling av gode modeller”.

https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2012/finansieringsordninger-for-innvandreretablerere/

Utgitt: 10. november 2015