17 prosent av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn. De bor i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo-området. På 2000-tallet har arbeid vært hovedårsaken til innvandring til Norge.

https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/innvandrere-og-integrering/innvandrerbefolkningen-i-norge/

Sist oppdatert: 6. februar 2019