Forskerne trekker fram flere årsaker til at kvinner med innvandrerbakgrunn har lavere yrkesdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Les rapporten.

Utgitt: 12. november 2019