Tatiana Maximova-mentzoni et. al

Rapporten viser at personer med innvandringsbakgrunn har lavere sannsynlighet for å få en stilling i akademia, sammenlignet med personer med majoritetsbakgrunn. Dette skyldes manglende nettverk og referanser, manglende eller ikke tilfredsstillende norskkunnskaper samt kultur og kontekstforståelse.

Les mer