Justis- og beredskapsdepartementet

Meldingen til Stortinget tar for seg migrasjonsbildet i Europa og Norge, og hvordan integreringspolitikk samt tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere skal komme raskere ut i arbeid. Regjeringen ønsker at det legges til rette for slik etablerervirksomhet og som en del av denne ordningen gis det støtte til Norsk senter for flerkulturell verdiskaping for å videreutvikle sin virksomhet som et nasjonalt kompetansesenter.

Les mer