Enehaug Heidi, Gamperiene Migle og Osman Ali, Arbeidsforskningsinstitutt

Forfatterne har vurdert hvordan to ulike aktører som jobber med etableringsvirksomhet for innvandrere organiserer og driver sitt kurs- og veiledningstilbud Etableringsideene til kursdeltakerne viser at mange av disse dreier rundt samme akse – etableringer innen allerede innvandrerdominerte nisjer. I tillegg viser det seg at mange mangler relevante nettverk i etableringsprosessen.

Les mer