Knut Hidle, Winfried Ellingsen, Liv Mari Nesje, Arild Vangstad

Rapporten tar for seg betydningen av entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder.. Studien viser en variasjon i nettverkenes og migrasjonserfaringens betydning, og at migrasjonserfaringen i varierende grad trekkes inn i entreprenørskapet som en ressurs.

Les mer