Kanan Mammadov

Forfatteren reflekterer over three forskeres syn på entreprenørskap; Baker & Nelson med
Bricolage, og Sarasvathy med causation og effectuation. Forskernes modeller blir sett i kontekst immigrantentreprenørskap.

Les mer