Maris Miglans

Masteravhandlingen tar for seg sentral forskning innenfor temaet immigrantentreprenørskap i Norge og internasjonalt, og har også utviklet en modell som forklarer fenomenet. Oppgaven konkluderer med at immigrant entreprenørskap utløser kreativitet og innovasjon, og fører til økt integrering og livskvalitet blant immigranter.

Les mer