Slavnic Zoran

Denne studien tar for seg status på forskningsfeltet immigrantentreprenørskap i Sverige, og sammenlikner relasjonene mellom immigrantentreprenørskaps-forskning og generell entreprenørskapsforskning, samt immigrantentreprenørskaps-forskningen i Sverige og internasjonalt.

Les mer