Evgueni Vinogradov

Denne doktoravhandlingen har til hensikt å fremskaffe mer kunnskap om immigrantentreprenørskap i Norge og teste ut de eksisterende teoriene som relateres til immigrantentreprenørskap. Avhandlingen  utforsker hvorfor immigranters selskaper har lavere overlevelse de første fem årene, den utforsker brain drain, samt at den går inn på de etiske aspektene ved forskning på immigrantentreprenørskap.

Les mer