Ljunggren, Elisabeth, Vinogradov Evgueni, Nordlandsforskning

For å møte behovene til finansiering som innvandreretablerere etterspør anbefales det tre ordninger; utvidelse av etablerertilskudd, utvidelse av NAVs tilbud om dag- eller arbeidsavklaringspenger i etableringsprosessen og utvidet ordning med mikrokredittlån.

Les mer