Trevor Jones & Monder Ram

Forfatterne undersøker til hvilken grad etnisk minoritetsentreprenørskap promoterer sosioøkonomiske forbedringer. Dette gjøres ved å se problemstillingen i lys av nyere teoretisk utvikling.

Les mer