Mohiuddin Muhammad et al.

Forfatterne gjør en deskriptiv analyse av artikler som omhandler prestasjonene til etniske virksomheter i OECD land og deretter gjør de en dype undersøkelse av de determinantene som det har blitt fokusert på.

Les mer