Howard W. Aldrich & Roger Waldinger

Forfatterne undersøker ulike tilnærminger for å forklare etnisk virksomhet ved å ta i bruk et rammeverk. Rammeverket er basert på følgende tre dimensjoner: et etnisk gruppes tilgang på muligheter, karakteristikkene av en gruppe og emergent strategi.

Les mer