Jonathan M. Feldman

Studien undersøker muligheter og begrensinger for entisk entreprenørskap i den svenske IT-sektoren. Fokuset er på hvorfor og hvordan mennesker med immigrantbakgrunn blir en del av den teknologiske arbeidskraften. Forfatteren diskuterer hvordan etnisitet, diskriminering eller "outsider" statusen påvirker forretningsutvikling og om dette har noe påvirkning på ansettelsesprosessen.

Les mer