Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen vil legge til rette for at innvandrere raskest mulig kan bidra med sine ressurser i samfunnet med 28 tiltak for til sammen 400 millioner kroner. Disse tiltakene skal bidra til å hindre at det utvikler seg klasseskille der innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen forøvrig.

Les mer