Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Analysen tyder at integreringen i Norge går bra sammenlignet med andre skandinaviske land og gjennomsnittet i EU-landene. Sysselsetting- og inntektsnivået er høyere her til lands enn i de andre skandinaviske landene og EU. Analysen er basert på data fra OECD og Eurostat.

Les mer