Statistisk sentralbyrå

Innvandrere fra EØS-området har en høyere sysselsettingen enn andre grupper. Dette skyldes blant annet at arbeidsinnvandringen for denne gruppen er svært utbredt. Dernest kom innvandrere fra Nord-Amerika og Oseana samt gruppen fra Øst-Europa utenom EU med rundt 62 prosent sysselsatte. Videre hadde gruppen fra Sør- og Mellom Amerika 60 prosent sysselsatte, Asia med 53 prosent og nederst lå Afrika med 40,7 prosent.

Les mer