Statistikk sentralbyrå

Siden august 2015 har den registrete arbeidsledigheten blant innvandrere godt ned fra 7,5 prosent til 7,2 prosent. Ledigheten størst blant afrikanere med en ledighet på 11,9 prosent. En årsak til nedgangen i den registrerte ledigheten kommer av en økning av deltakere på arbeidsmarkedstiltak der antall deltakere har steget med 2 264.

Les mer