De ulike barrierene og den store graden av usikkerhet som gründerne møter gjør at mange tar valg for å redusere denne usikkerheten. «Effectuation» er en entreprenørskapsteori, en logikk og en metode utviklet av Saras D. Sarasvathy. Effectuation innebærer at gründere, som må ta valg under stor usikkerhet, tar valg basert på en annen logikk enn den som typiske forretningsverktøy legger til rette for (Society for effectual action 2016).

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping har opplevd at mange flerkulturelle entreprenørers etableringsprosess ofte samsvarer med denne logikken. En annen logikk rundt etablering krever også en annen arbeidsmetodikk. Ved å møte dem der de er og lede dem gjennom en effectuationprosess kan bedriften bli mer levedyktig og praktisk tilpasset et ukjent marked.

 

 tilnærminger til a starte bedrift 1

 Illustrasjon på Sarasvathys effectuation logikk

Saras D. Sarasvathys logikk og metode kan illustreres ved å se på en matlagingsprosess. Her er det to muligheter; Enten kan man finne fram til en oppskrift på en rett, lage en liste på hva man trenger og handle inn matvarene på butikken. Den andre muligheten er at man åpner kjølskapsdøren, ser hva man har i kjøleskapet og lager en rett utfra dette. Denne metoden er den Sarasvathy kaller Effectuation, og er en logikk NSFV bruker med sine gründere. På denne måten blir gründerens etniske og utdanningsbakgrunn samt tidligere kunnskaper og erfaringer brukt i etableringsprosessen.