Integrerings mangfoldsdirektorate imdi etablereropplering for innvandrere 2016

Her får du en oversikt over alle prosjekter finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennom ordningen Etablereropplæring for innvandrere i 2016

 

Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet

T : 24 16 88 00
E : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
I : imdi.no/tilskudd

Facebook: IMDi

 


 

Prosjektnavn

Verktøy for etablereropplæring av nye innvandrere

Prosjektansvarlig: Geir Morten Johansen/Marit Svalastog

Beskrivelse

Etablererveiledningsprosjektet i Telemark har utviklet verktøy/kurs for opplæring av nyankommende innvandrere med begrensede norsk kunnskaper. Verktøyet er utviklet i samarbeid med Voksenopplæringen, nav og flyktningtjenesten i regionen.

Kurset er ment for innvandrere som vil lære om å starte egen bedrift i Norge. Innholdet er på norsk, og skal gi forståelse for vanlige ord som brukes om forretningsdrift. I kurset er det en ”norsk på norsk” funksjon som forklarer vanskelige ord. Kurset kan også brukes som støttemateriell for veiledere og lærere. Kurset gir ikke et fullstendig læringsløp, men inneholder det viktigste du trenger å vite om å starte eget firma.

Web: For mer informasjon klikk HER.
Man må ”Gå til påmelding” og bruke bankID for å logge inn.

 


 

Prosjektnavn

MIND YOUR OWN BUSINESS (MYOB)

Prosjektansvarlig: Rogaland fylkeskommune / Ingrid Roth
Kontakperson / prosjektleder: SYNNEVA ERLAND


Beskrivelse

Prosjektet MYOB er et samarbeid mellom Jæren Produktutvikling, Rogaland Fylkeskommune og IMDI.
Vi ønsker å stimulere til flere bedriftsetableringer blant innbyggere i Rogaland med minoritetsbakgrunn. Gjennom kompetansebygging, dialog og mangfold vil vi støtte gründertalent med å etablere sin egen arbeidsplass, og skape verdier for seg selv og regionen.


Vi tilbyr et kurs med fem fulldags-moduler, med høyt kompetente foredragsholdere fra lokalt næringsliv, skatteetaten, bank og finans og godt etablerte gründere. Tema som tas opp:
-    Forretningsutvikling og forretningsmodeller, skatt, finans, risikoanalyser og etablererkapital.
-    Lover og regler knyttet til norsk næringsvirksomhet.
-    Kulturforskjeller og kulturforståelse.
-    Salg og markedsføring, hvordan nå ut i markedet.
-    Nettverksbygging, sosiale media, presentasjonsteknikk og hvordan pitche sin idé.


Poster for prosjektet (PDF)

 


 

Prosjektnavn

MIND YOUR OWN BUSINESS – virtuell inkubator

Prosjektansvarlig: Ingrid Roth
Kontakperson / prosjektleder: Ingrid Roth

Beskrivelse

Prosjektet Virtuell inkubator er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Synesvarden AS, Jæren Produktutvikling, Rogaland Fylkeskommune og IMDI. Vi skal i prosjektet utvikle og teste ut en virtuell inkubator i førstelinjetjenesten.
Gjennom den virtuelle inkubatoren vil vi tilby nettbaserte forelesninger/kurs, virtuell tilgang på dokumentmaler og lignende og individuell veiledning via nettet (Skype lignende konsept). Målgruppen for prosjektet er veiledere og grundere i hele Norge.

 


 

Prosjektnavn

Flerkulturelt Etablerersenter Grorud

Prosjektansvarlig: NAV Grorud / Jarle Stave Botnen
Kontakperson / prosjektleder: Emanuelle Lombardo


Beskrivelse


Vår filosofi er: "Løp ikke etter penger: Få heller penger å løpe etter deg!"
Vi tilbyr:
-    4 uker med 3 dager felles undervisning (mandag, onsdag og fredag kl. 12:30 – 15:30).
-    Mulighet for arbeidsplass med trådløst nettverk til selvstudium.
-    Individuell veiledning.
-    Temakvelder og workshops.
-    Muligheten til å bygge nettverk med andre gründere i et kreativt miljø.
-    Hjelp til å få en mentor.Kursets faglige innhold: Man får grunnleggende innføring i temaer som:
-    Entreprenørskap
-    Salg og markedsføring
-    Markedskommunikasjon
-    IT og Sosiale medier
-    Skatter og avgifter
-    Økonomistyring og regnskap
-    Bedriftsmodellering

 


 

Prosjektnavn

Business Factory

Prosjektansvarlig: Bergen kommune
Kontakperson / prosjektleder: June Kristiansen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , 90 54 49 42

Beskrivelse

Business Factory er etablererkurs for gründere med internasjonal bakgrunn.
Kurspakken består av fem moduler(heldagskurs) og mentoring, spesialtilpasset målgruppen. Kursene kjøres både på norsk og på engelsk. Det er plass til 20 deltakere i hver gruppe(norsk og engelsk).
Kursdeltakerne lærer om forretningsutvikling, markedsføring, økonomi, nettverk, salg, kulturforståelse, hvordan man gjør business i Norge, etc.
Web: www.etablerersenteret.no

 


 

Prosjektnavn

Etablereropplæring til innvandrere Inn på tunet

Prosjektansvarlig: Surnadal kommune, enhet for voksenopplæring og integrering står som ansvarlig søker og prosjektansvarlig
Kontakperson / prosjektleder: Helga Bele og Solveig Haglund er de to som skal jobbe med prosjektet til daglig – på hvert sitt gårdsbruk, i nært samarbeid

Beskrivelse

Etableraropplæringa tilbys innvandrere som har fullført 2(3)-åri pliktig opplæringstilbod, men som ikkje har søkt vidare på skole eller har jobb å gå til. Det er viktig for kommunen at disse  personane fortsetter med ein aktiv kvardag og tek i bruk sine samla ressursar til ein mulig etablering av eigen virksomhet.
Denne prosessen vil vere utviklande for den enkelte og gi viktig språktrening.Inn på tunet vil bli bruka som metode.
 
Dette betyr at deltakarane møtes i mindre grupper, på to ulike gardsbruk, med ulike produksjonar. Kvar enkelt deltakar skal med støtte og hjelp frå Inn på tunet tilbydarane kartlegge sine egne ressursar, utvikle sitt eige produkt og dersom det er mulig gjere ein eigenetablering med utgangspunkt i dette produktet.
 
Definisjon: Inn på tunet
er tilrettelagde og kvalitetssikrede velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal gi meistring, utvikling, og trivsel. Aktiviteten i tenestetilbodet er knytta opp til garden, livet og arbeidet der. Inn på tunet er merkevarebeskytta og gir godkjenning etter revidering.

Flyer utarbeidet for prosjektet (PDF).