erfaringsrapport

Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning gjennomførte våren 2018 et mentorprogram sammen med Etablererkontoret Kongsbergregionen og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Programmet hadde som mål å hjelpe innvandrere som ønsker å starte bedrift, samt å gi studentene praktisk erfaring med utvikling av forretningskonsepter og forretningsplaner. Prosjektet ble gjennomført med egne midler ved senteret og var ikke en del av bevilgning fra IMDi. Rapporten inneholder erfaringer og læringer fra prosjektet.

Rapporten er tilgjengelig for medlemmer i vårt fagnettverk. Om du ønsker tilgang til rapporten kan du søke tilgang til vårt fagnettverk her

Tendai fjell Tommy Rustad nsfv

Innvandrere er en viktig ressurs for regional vekst og utvikling. I Møre og Romsdal gjør næringsapparatet og gründerhjelpen hoppid.no det lettere for innvandrere å skape sin egen arbeidsplass. Blant annet er det blitt mulig for en profesjonell danser fra Zimbabwe å etablere egen virksomhet mellom fjella i Sunndal.

energetics 2017

Fem rykende ferske bedrifts-eiere med flerkulturell baggasje presenterte seg under den nasjonale stormønstringen Energetics i Oslo. Oppfinnsom nytenking  og startups med røtter fra Nederland, Russland, Sør-Afrika, Hellas og Eritrea spirer og gror i Norge.

Distriktssenteret energetics etablererkurs nettverksbygging mentorordninger innvandrere 01

En av Norsk senter for flerkulturell verdiskapings hjelpere og samarbeidspartnere er Distriktssenteret. På Energetics-konferansen tidligere i høst drysset Distriktssenteret et knippe effektive lokale tiltak over deltakerne.

Nyhet nsfv dario

Under DNB NXT sitt arrangement i Drammen, leverte Dario velsmakende fristelser til store investorer og andre gründere.

sosial entreprenor 04

NSFV er hver måned ute ser på ulike flerkulturelle prosjekter i Norge. Nå har vi pratet med Kimen sosial entreprenør i Møre og Romsdal.

  kronikk Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

 Aftenposten presenterte en omfattende reportasje i A-magasinet 11. august, med overskriften "De overkvalifiserte". Tenger vi innvandreres kompetanse?

Her kommer vi til å publisere fagrelatert materiale for de som ønsker å holde seg oppdatert på området.